Anel ima jednog lava, jedno janje i snop trave. Želi prijeći rijeku, ali postoji samo jedan čamac i ne može izdržati težinu više od 2 predmeta odjednom. Također, mora paziti da lav ne pojede janje i da janje ne pojede travu. Pitanje: Kako će Anel doći na drugu stranu rijeke sa sva 3 predmeta?

Anel ima jednog lava, jedno janje i snop trave.

Želi prijeći rijeku, ali postoji samo jedan čamac i ne može izdržati težinu više od 2 predmeta odjednom.

Također, mora paziti da lav ne pojede janje i da janje ne pojede travu.

Pitanje: Kako će Anel doći na drugu stranu rijeke sa sva 3 predmeta?

65fa02554fa8d4fe874aa1d1f5

Odgovor

Evo plana:

Prenese janje  preko prvo
Prenese snop trave i vrati janje
Prenese lava, ostavi janje
Prenese janje preko i sva trojica neozlijeđeni prijeđu na drugu stranu rijeke.

Jadnom Anelu potrebno je puno veslanja i nadamo se da ga lav neće pojesti…