Svekrva nešto nije baš voljela snahu pa joj na vjenčanju kaže:

Svekrva nešto nije baš voljela snahu pa joj na vjenčanju kaže:

– Znaš kćeri, nije ti baš nešto lijepa ta vjenčanica koju si odabrala.

A snaha će na to:

– Neka, sljedeći put će biti ljepša!