VIC: Babo Muji dao savjet

Kreće Mujo u vojsku a Babo mu na rastanku daje savjet:

– Slušaj, najbitnije ti je da kad vidiš oficira da ga pozdraviš! Jel jasno!

– Jasno Babo.

Sutradan, tek je stigo u kasarnu kad vidi on jednog starijeg čovjeka u uniformi pa mu priđe:

– Jeste li vi oficir?

– Jesam – odgovori ovaj.

A Mujo će:

– E, puno Vas je pozdravio moj Babo!