VIC: Mujo i Fata se svađaju

Mujo i Fata se svađaju, a još se nisu ni uzeli… pa će Fata:

– Mujo, bolan, da s’ ti men’ muž, ja b’ teb’ stavila otrov u kafu, da znaš!!

A Mujo će lakonski:

– Da sam ja teb’ muž, ja b’ to popio na iskap!