Usvojen program integrisanja BiH u Evropsku uniju

Kolegij za evropske integracije usvojio je danas program integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto predsjedavala je danas sjednicom Kolegija za evropske integracije koja je danas održana u Sarajevu.

Kolegij za evropske integracije usvojio je danas Program integrisanja BiH u Evropsku uniju. Time je ispunjen jedan od ključnih preduslova koji EU očekuje od BiH u nastavku integracijskog procesa.

Kolegij za evropske integracije primio je na znanju Informaciju o evidenciji članova radnih skupina za evropske integracije i zadužio Direkciju za evropske integracije za dostavi Vijeću ministara BiH izmjene odluke o sastavu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH kako bi se pojednostavile i ubrzale procedure u tom području.