VIC: Ciga i ključaonica

Kupa se Ciganka, Ciga viri kroz ključaonicu.

– “Šta viriš, kao da me nikada nisi vidio bez odjeće.”

Kaže Ciga:

vicww-4