VIC: Ciganka vadi zube

Došla Ciganka kod zubara i poslije pregleda, zubar riješi da joj izvadi sve zube. Ciganka pita:

– “Biste mi mogli ostaviti barem jedan prednji zub?”

– “Zašto?”

Ciganka će:

– “Da budem lijepa kad se nasmijem!”