VIC: Pečenje

Doš'o seljak doktoru i cijeli dan čeka u redu.

Napokon, dođe on na red, kad doktor reče da je dosta za danas, jer ima sastanak.

Seljak uzviknu:

– “Ali doktore, šta da radim sa ovolikim
pečenjem!”

Doktor:

– “aaaa, to… Pa, vi možete ući, a ostali mogu ići.”

Uđe seljak u ordinaciju, a doktor će trljajući ruke:

– “Pa gdje je to pečenje?”

Seljak:

– “Tu doktore, među nogama, užasno me peče kad pišam.”